Rozmowa z Tomaszem Kuczmowskim, współwłaścicielem Pegaz-Auto Sp. z o.o, prowadzącej stację PKN Orlen 7415 (55-114 Szewce, ul. Rzemieślnicza), która zajęła I miejsce w organizowanym przez Polską Izbę Paliw Płynnych konkursie ZŁOTA STACJA 2018

Proszę o przedstawienie firmy.

Spółka Pegaz-Auto została założona w 2003 r. przez czterech wspólników: braci Marka i Roberta Zielińskich oraz Tomasza i Szymona Kuczmowskich, również braci. Od początku działamy w branży paliwowej. Obecnie firma zatrudnia 25 osób. W pierwszym roku działalności powstała stacja LPG w Siechnicach. Jej ofertę następnie poszerzyliśmy o pełny zakres paliw, a jeszcze później stację przebudowaliśmy. Obecnie jest to placówka LOTOS przy DK94. Z dumą możemy powiedzieć, że od początku firma działa transparentnie na rynku paliwowym, czego dowodem dotacja z Unii Europejskiej na te stację.

Nasza zwycięska stacja PKN Orlen 7415 znajduje się w Szewcach k. Wrocławia. Została zbudowana i działa od 2010 r., od początku w barwach Orlenu. Oferuje: paliwa EFECTA (Pb95/ON), VERVA (ON/98) oraz LPG, Stop Cafe Bistro, a także myjnie: portalową i dwustanowiskową bezdotykową..

Co pana skłoniło Pana do udziału w konkursie? Dlaczego wybór padł na tę stację?

Stacja w Szewcach jest bardzo dobrze skomunikowana – znajduje się przy drodze wojewódzkiej tuż przy granicy Wrocławia w kierunku Obornik Śl. W większości obsługuje stałych indywidualnych Klientów z okolicy oraz floty. Wszystkim Klientom chętnie poświęcamy czas – na chwilę rozmowy, aby usłyszeć ich zdanie na temat poziomu usług. Słuchamy – i to pozwala nam być jeszcze lepszym na rynku lokalnym. Od początku powstania stacji Orlen, tj. od prawie 8 lat utrzymujemy się w gronie najlepszych placówek w mikroregionie, stacji, które wydają najwięcej kart lojalnościowych VITAY. W tym upatrujemy możliwość utrzymania stałych Klientów. To właśnie skłoniło nas do udziału w konkursie ZŁOTA STACJA 2018.

Dlaczego Klienci Wam zaufali? Jakie elementy oferty decydują o przewadze nad konkurencją?

Dzięki dobrze wyszkolonej załodze, bogatej ofercie i wysokim standardom. Nie bez znaczenia jest prestiż marki ORLEN. Tu chciałbym podziękować menadżerce Koncernu, pani Adriannie, która pomaga w utrzymaniu najwyższego poziomu. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc i wsparcie! Zespołem zwycięskiej stacji kieruje zaś nieoceniona pani kierownik Agnieszka. Doskonale realizuje założenia i powierzone zadania, buduje lojalność załogi. Najważniejszym elementem składowym sukcesu są bowiem pracownicy. Uważam, że na te elementy zwracają uwagę Klienci odwiedzający stację – większą uwagę przywiązują do profesjonalizmu i jakości obsługi niż do ceny na pylonie. 

Lubię pytania o przewagę nad konkurencją. Jak dziś konkurujemy na rynku? My oferujemy bogatą ofertę na stacji zarówno w segmencie paliw, jak i gastronomii oraz sklepu. Wspomagani przez koncern, zmieniamy ofertę bistro. Nasi sprzedawcy, na podjeździe i przy kasie, potrafią zrobić różnicę swoim zaangażowaniem. Istotnym elementem jest też podejście moje i wspólników do rozwoju firmy. Od dwóch lat pracujemy w trójkę. Już bez Marka, który po czterech latach walki przegrał z nowotworem. Jednak pracownicy dobrze go pamiętają, jako zawsze zaangażowanego na 100%! Każdy z nas ma wyznaczone zadania w firmie. To pozwala nam się rozwijać.

Jaką rolę odgrywa jakość obsługi na współczesnej stacji paliw?

Jakość obsługi jest kluczowym aspektem zarządzania stacją, obok najwyższej jakości paliw. Szereg szkoleń, jakie odbywają pracownicy, pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu obsługi. To właśnie doceniają Klienci – wymagają wiedzy i profesjonalizmu. Cieszę się, że nasi pracownicy realizują te potrzeby. Zaletą prowadzenia własnego biznesu jest możliwość ciągłego rozwoju. Choć nie zawsze można być na szczycie tabeli wyników, to zawsze stawiamy sobie wysoko poprzeczkę i staramy się realizować zamierzone cele. Z satysfakcją odbieramy przez ostatnie osiem kwartałów nagrodę Orlenu za Super Stację! Jesteśmy również Ambasadorem marki ORLEN i ORLEN GAZ. To też nas wyróżnia i daje motywację. Mamy możliwość uczestniczenia w rozmowach dotyczących rozwoju sieci franczyzowej, wspierać nowych i obecnych partnerów PKN Orlen. Stały rozwój naszych pracowników, ich zaangażowanie i zgranie – to przynosi satysfakcję, kiedy widać zadowolenie i życzliwość ludzi w pracy i w otoczeniu naszych Klientów.

Co wpłynęło na ten wybór partnera biznesowego? Jaką rolę odgrywają tu organizowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych Międzynarodowe Targi STACJA PALIW?

Stabilna marka ORLEN od początku była głównym powodem podjęcia rozmów z koncernem. Oczywiście dogodne warunki biznesowe i możliwość funkcjonowania w brandzie premium przyczyniły się także do wybrania znaku Orła. Zawsze możemy liczyć na wsparcie profesjonalistów z PKN Orlen, m.in. p. Wojciecha Adamskiego, z którym mamy przyjemność współpracować od 8 lat. Właśnie rozmowa z nim na Targach STACJA PALIW 10 lat temu dała podwaliny do współpracy z koncernem i budowy stacji paliw w Szewcach. Do dziś z powodzeniem realizujemy wspólne przedsięwzięcie.

Jak Pana zdaniem prywatny biznes wpisuje się dziś w życie lokalnych społeczności?

Każdy rodzaj działalności wpływa na rozwój i życie okolicznych mieszkańców. Szewce to wioska na rogatkach Wrocławia. Zatrudniamy osoby z okolicy, angażujemy się w akcje charytatywne i lokalne przedsięwzięcia. Cieszymy się, że możemy pomóc i nie oczekujemy nic w zamian. A przyjeżdżając na naszą stację, Klienci dają wyraz poparcia naszej aktywności.

Jak ocenia Pan warunki prowadzenia biznesu na rynku lokalnym?

Warunki prowadzenia biznesu paliwowego, niezależnie jaki jest to rynek, duży czy mały, kształtuje wiele czynników, zarówno warunki lokalne, jak i gospodarka globalna. Wszystko ma wpływ. Choćby elektromobilność. Rozważamy decyzję w tym zakresie i korzyści w przyszłości. Lokalna stacja musi mieć mocną markę i uczciwą konkurencję. Największą bolączką ciągle jest biurokracja i formalizm. Wciąż wiele zapisów ustaw, tworzonych w celu walki z przestępczością, uderza rykoszetem w uczciwych przedsiębiorców.

Od kiedy firma jest członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych? Co zadecydowało o przystąpieniu do Izby? Jak ocenia Pan działalność PIPP? Co jest jej atutem, a czego brakuje?

Członkiem PIPP jesteśmy od 5 lat. Istotą Izby jest realny udział w konsultacjach mających wpływ na kształtowanie legislacyjnego otoczenia branży. Obecnie jestem w Radzie Izby. To nobilituje, gdyż działalność PIPP jest na najwyższym poziomie. Pani Prezes, Koledzy z Rady, którzy znają problemy branży, dbają, aby Izba była wiarygodnym i silnym partnerem w rozmowach o polskiej gospodarce. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Oceniam te działania za niezbędne i bardzo istotne w kontekście przyszłości niezależnych stacji, jak i całej branży paliwowej

Jakie są plany firmy na przyszłość?

Koncentrujemy się na bieżącej działalności. Pegaz-Auto Sp. z o.o. działa i nadal będzie działać ze sprawdzonymi i znanymi partnerami flagowymi. Mamy już lokalizację dla nowej stacji. Szukam też nowych, ciekawych miejsc w okolicy Wrocławia. Chcemy się rozwijać i zyskiwać zaufanie Klientów.

Dziękujemy za rozmowę.